x

Jozef Kurina DiS.art.

Ako 6 ročný som študoval hru na klavíry na ZUŠ v Nových Zámkoch. Popri škole, som chodil aj na súkromne hodiny k pánovi Štefanovi Virágovi, ktorý bol klaviristom v zahraničí.

VZDELANIE

Oddelenie na dychových nástrojoch. Hlavný predmet: hra na priečnej flaute.

1994-1996 Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava - u prof. Mgr.art. Viktora Vavru

1993-1994 Konzervatórium, Exnárova 8, 040 22 Košice

1990-1993 Vojenské konzervatórium Víta Nejedlého, Očkova 1, 413 01 Roudnice nad Labem, Česká republika

 

KURZY A ÚČINKOVANIA

1994 - Majstrovský medzinárodný kurz v Piešťanoch pod vedením Vladislava Brunnera, priečna flauta, 2 týždne

2005 - Turné v Nemecku, Musical „Irma la Douce” , orchestrálny hráč na pr. flaute a pikole

 

PRACOVNÉ MIESTA

2018 – Súkromná základná umelecká škola Kataríny Pappovej -Učiteľ priečnej flauty, klavíru a keyboardu

1997-2018 Základná umelecká škola F. Liszta, Štúrovo, -Učiteľ priečnej flauty, zobcovej flauty, klavíru a keyboardu

1997. september – 1998. jún Základná umelecká škola, Nové Zámky, Učiteľ priečnej flauty

1994 - 1997 Posádková hudba, Banská Bystrica, Orchestrálny hráč na priečnej flaute a pikole

 

V roku 2004 som sa začal venovať elektronickým nástrojom- keyboardu a digitálnym klavírom- ktoré som začal učiť a prezentovať na ZUŠ. Bol som medzi prvými pedagógmi, ktorí začali vyučovať moderné hudobné nástroje.

Tieto nástroje som prezentoval sám ako muzikant - sólista- ale aj ako doprovodný nástroj v kapelách. Pre mňa, ako pre pedagóga je dôležité, aby študenti, ktorí u mňa študovali mali pozitívny vzťah k hudbe, aby boli kreatívny a mali slobodné rozmýšľanie v oblasti hudby. Táto hudobná komunikácia je odovzdaná žiakovi spoločnou hrou pedagóga a žiaka vo väčších zoskupeniach.

So žiakmi som dosiahol výborné výsledky v mojej pedagogickej praxi. Moji žiaci pôsobia aj na konzervatóriách, aj na vysokých školách v zahraničí. Jeden z mojich najlepších žiakov pôsobí na Lisztovej Akadémií jazzový odbor- klavír v Budapešti.