Osobné údaje

Priezvisko a meno : Codner Carlington

Štátna príslušnosť: Jamajka

národnosť: jamajská

Zamestnanie/Oblasť činnosti : hudobník, učiteľ hudby a anglického jazyka

Odborná prax:

- od sept. 2015 – učiteľ (hra na gitare) v Súkromnej ZUŠ K. Pappovej v Štúrove

- marec- máj 2013- hudobník na lodi AIDA (Nemecko)

- 2010- 2013- hudobník v rôznych formáciach v Maďardku a na Slovensku (spolupráca s maďarskými, slovenskými, jamajskými a anglickými spevákmi)

- 2003-2009- hudobník v hoteloch v Dubline (Írsko)

                     učiteľ hudby (gitara) v Dubline (Írsko)

- 2001-2002- hudobník v hoteloch v Ocho Rios (Jamajka)

Vzdelávanie a príprava

- od októbra 2015- Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici

(odbor- hudobná interpretácia a teória)

- apríl- august  2015 – TEFL kurz v anglickom jazyku (online)

- 2007-2009- kurz - Biznis a komunikácia (Business and communication) – Dublin (Írsko)- certifikát

- 2004-2006- Newpark Music Centre-Dublin (hudobná interpretácia a teória v jazzovej hudbe)- certifikát

- 2002- 2003- Edna Manley College, New Kingston, Jamajka- hudobná interpretácia a teória