Môj záujem o výtvarné umenie sa u mňa prejavil už v detstve . Ako 6 ročná som popri základnej škole začala navštevovať aj Základnú umeleckú školu Franca Liszta v Štúrove.

Bola som žiačkou talentovanej Kataríny Górovej, ktorá ma naďalej viedla touto cestou a s jej pomocou som pokračovala so vzdelávaním na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa vydru v Bratislave na odbore propagačnej grafiky. Počas štúdia  som sa naučila ovládať rôzne grafické techniky.  Zúčastňovala som sa rôznych súťaží a svoje práce som prezentovala na komornejších výstavách. v Súčasnosti som študentkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na odbore grafiky a iných médií.

Mojou záľubou je cestovanie prepojené s poznávaním a navštevovaním galérií a múzeí, zaujímam sa o dejiny umenia a ďalšie druhy výtvarného umenia.

Rada pracujem s rôznym materiálom a som otvorená novým experimentom v umení. Súčasne pracujem popri štúdiu na Súkromnej základnej školy Kataríny Pappovej ako učiteľka výtvarného odboru.

Svojím žiakom chcem odovzdať čo najviac vedomostí a rozvíjať ich osobnosť a talent.