Vzdelanie: 

• 1994    Maturita
  1990 -1994      Štátne    konzervatórium Bratislava
  1982 - 1990     ZŠ, Nové Zámky
  1990 - 1994     Štúdium hry na husle, štátne konzervatórium, Bratislava
  1995 - 1997      Komorná hra a pedagogické štúdium, Konzervatórium v Topoľčanoch
  1995 - 2000    Štúdium hry na husle, „Universität für Musik und darstellende Kunst “ vo Viedni
 u Prof. Jozef Sivó
  2001 - 2003   Štúdium hry na husle na hudobnej akadémii v Banskej Bystrici, u Prof. Jela Špitková
  2003                 Záverečná skúška v študijnom odbore,  Diplom - umelecké vzdelanie     

 

 

• Majstrovské kurzy: 

1992 u Eduard Gratsch v Piešťanoch
1993 u Michael Frischenschlager v Piešťanoch
1995 u Václav Hudecek vo Viedni
1997 u István Ruha v Hédervári (Maďarsko)
1998 u Jozef Sivó v Hédervári (Maďarsko)

Zamestnanie:

• 1998 - 2000     Turné ako Koncertný majster v Johannn Strauss Orchester Viedeň
• 2001 - 2003    Výpomoc (1. husle Tutti) u Szombathelyi Filharmonikov Maďarsko
• 2003                   Nahrávka CD ako sólista (J. Brahms : D-Dur Violinkonzert op 77, 
                                M. Ravel : Cigánska Rapsódia ,Produkcia : Maďarský rozhlas

• 2004 - 2008    Stadtorchester Wangerland, koncertný majster, Nemecko
• 2009 - 2011      Súkromné konzervatórium, Zvolen, Pedagóg vedúci sláčikového 
                                 oddelenia - husle
• 2014 - 2015      Súkromné konzervatórium, Topoľčany, Pedagóg
                                 vedúci sláčikového oddelenia - husle