Svoje stredoškolské vzdelanie ukončil na odbore klasických bicích na Bratislavskom konzervatóriu. Následne ho prijali do Hudobného Štúdia Kőbánya, kde bol Sramkó János jeho učiteľom hlavného predmetu, ďalej mal možnosť učiť sa aj od takých úžasných hudobníkov ako Fekete-Kovács Kornél, Cseke Gábor alebo Esze Jenő.

Pracoval ako učiteľ hry na bicie na Základnej umeleckej škole Ferenca Liszta v Štúrove, bol finalistom domácich aj zahraničných súťaží, vystupoval v rádiu , televízií, na festivaloch a rôznych podujatiach. Precestoval takmer celý svet ako hudobník na lodi a v mnohých formáciách v Ghymes ,v kapele Esze Jenő, v Jóvilágvan a v G.U.P. kapele. Vlastnou fúziou jazzovou kapelou, s Tsunami Fusion Band boli prví na A38 súťaži v kategórií jazzu kde spolupracovali aj s Fábrián Juliou.

V roku 2015 sa umiestnil na treťom mieste s vlastnou produkciou na Jazz Combo súťaži usporiadanou Spolkom maďarského jazzu.

Súčasne hrá v Jóvilágvan, Face’ N’ Base a G.U.P. kapelách a pracuje ako učiteľ hry na bicích nástrojoch na Súkromnej základnej škole Kataríny Pappovej.