1980–1981 Učiteľka

ZUŠ Štúrovo

Vyučovanie hry na klavíry + hudobná náuka

2008–2014 Učiteľka

Európska Umelecká Hudobná Škola, Marcelová

Vyučovanie hry na klavíry + hudobná náuka

1981–Súčasnosť Učiteľka

ZUŠ Nové Zámky

Vyučovanie hry na klavíry + hudobná náuka

2014–Súčasnosť Učiteľka

Súkromná ZUŠ Kataríny Pappovej, Mužla

Vyučovanie hry na klavíry + hudobná náuka

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA

1974–1980 Učiteľka

Konzervatórium, odbor: hudobný klavír, Bratislava